Do zadań organów nadzoru budowlanego należy:

  1. kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego;
  2. kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej;
  3. badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych;
  4. współdziałanie z organami kontroli państwowej.

Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego obejmuje:

  1. kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę;
  2. sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji;
  3. sprawdzanie dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych.

Organy nadzoru budowlanego, kontrolując stosowanie przepisów prawa budowlanego:

  1. badają prawidłowość postępowania administracyjnego przed organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz wydawanych w jego toku decyzji i postanowień;
  2. sprawdzają wykonywanie obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydanych na podstawie przepisów prawa budowlanego.

 

Kontakt

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Ustrzykach Dolnych

ul. Pionierska 10
38-700 Ustrzyki Dolne

tel. : 13 471 16 76
fax.: 13 471 16 75
e-mail: biuro@ustrzykidolne.pinb.gov.pl

BIP
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl