Organizacja PINB


W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych zatrudnionych jest pięć osób:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego: Jan Demko

2. Inspektor: Paweł Elmerych

3. Inspektor: Henryk Szyjduk

4. Inspektor: Anna Nitkiewicz

5. Główny Księgowy: …