Ogłoszenia

 

DOTYCZY WYKONANIA ZASTEPCZEGO.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych ul. Pionierska 10 poszukuje wykonawcy, do wykonania zastępczego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca  1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2012.1015 z późn. zm.) rozbiórki obiektu ubikacji suchej o konstrukcji drewnianej zlokalizowanego
w miejscowości Łobozew Dolny. Na zobowiązanego został nałożony obowiązek rozbiórki ubikacji, objęty ostateczną decyzją administracyjną, który nie został dotąd wykonany.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (13)  471 16 76 lub w siedzibie inspektoratuUstrzyki Dolne, ul. Pionierska 10.

Oferty zawierające nazwę wykonawcy wraz z adresem oraz cenę rozbiórki należy składać w siedzibie inspektoratu do dnia 31 sierpnia 2015r., z dopiskiem na kopercie: „Oferta na rozbiórkę ubikacji suchej o konstrukcji drewnianej”.