Komunikaty

ZAMKNIETA BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA KLIENTÓW PINB  W USTRZYKACH DOLNYCH

 

W związku z ryzykiem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne klientów  Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych oraz pracowników ich obsługujących, od dnia 16.03.2020 roku do odwołania zostaje zamknięta bezpośrednia obsługa klientów w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego          w Ustrzykach Dolnych. Zachęcamy do korzystania z kontaktu telefonicznego pod numerami:

Inspektor  693 212 727                                                                                                                      Sekretariat – 13 471 16 66     fax. – 13 471 16 75    lub     e – mail:  ustrzykidolne@pinb.info.pl

Druki do pobrania    www.ustrzykidolne.pinb.info.pl

W  razie zaistnienia sytuacji mogącej powodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, należy dzwonić pod numer alarmowy telefonu: 693 212 727    lub   609 300 981

W dniach od 16. 03. 2020r. do 10. 04. 2020r. odwołane zostały zaplanowane wcześniej czynności kontrolne w terenie.


Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

w  związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi

w okresie zimowym

Przypominam, że w razie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U.  z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.).

W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym nie dopuszczenie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych , mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych   z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla samego budynku, jak i osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Przypominam jednocześnie, że niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego oraz nie  zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (zgonie z art. 91a ustawy – Prawo budowlane).

W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnienie obowiązków wynikających z ww. przepisów.

Jednocześnie informuję, że na stronie internetowej i w prasie zamieszczony został komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym. Odpowiedni komunikat opublikował także Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Powiatowy  Inspektor  Nadzoru  Budowlanego

JAN   DEMKO